Oivallusten äärellä

Neuropsykologi Satu Häkkinen

Neuropsykologina olen kiinnostunut kehityksellisistä neuropsykiatrisista oirekuvista ja niiden vaikutuksesta yksilön arkeen. Ymmärrys neuropsykiatristen oirekuvien taustoista ja ilmiasuista vaikuttaa keskeisesti tarvittavien tukikeinojen tunnistamiseen.

Satu Häkkinen

Neuropsykologina minulla on pitkä kokemus neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten, sekä heidän perheiden ja verkostojen kanssa työskentelystä. Työssäni keskeistä on neuropsykiatristen oirekuvien taustojen ymmärtäminen sekä lapsen, nuoren tai vanhempien aito kohtaaminen. Koulutuksieni sisältö kumpuaa vahvasti käytännön työkokemuksesta ja kouluttajana tavoitteeni onkin oivallusten lisääminen ja kohtaamisen vahvistaminen.

Koulutukset

Koulutukseni ovat käytännönläheisiä ja pyrkimykseni on saada osallistujat oivaltamaan sen tiedon, jota he työssään tai arjessaan kaipaavat. Koen, että ymmärtämällä perusteellisesti käsiteltävän teeman kokonaisuuden ja taustatekijät, myös muutos on mahdollista.

Neuropsykologiset tutkimukset ja kuntoutus

Teen neuropsykologista kuntoutusta, tutkimuksia ja ADOS 2 arvioita Lahdessa.

Pidän yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Työnohjaus on mahdollista toteuttaa myös etänä.