Tunnevalo

Tunnevalo: opas autismikirjon lasten kohtaamiseen kouluissa

Autismikirjon lasten kohtaaminen mahdollistaa muutoksen.

Tunnevalo on hetki, jolloin kohtaaminen tapahtuu. Neuropsykologi Satu Häkkinen avaa kirjassaan autismikirjon lasten kohtaamiseen liittyviä erityispiirteitä. Pohjalla on autismikirjon lapsen kokemus kohdatuksi tulemisesta, valon hetkestä. Kirjan tärkein ajatus liittyy kuitenkin aikuisen tunnehetken äärelle pysähtymiseen. Kokemuksiin, ajatuksiin ja tunteisiin, joita kohtaamiset herättävät aikuisessa.

Kirjan avulla on mahdollista oppia tunnistamaan paremmin sekä omat, että lapsen lähtökohdat tunnevaloon, kohtaamisen hetkeen. Kirja sisältää tietoa autismikirjon erityispiirteistä, teoriaa elävöittäviä esimerkkejä, sekä Sadun omia kokemuksia tunnevalosta. Lukijan oman pohdinnan tueksi kirjasta löytyy myös tehtäviä ja harjoituksia sekä malli opettajien väliseen vertaismentorointiin.

 

Kirjan maksuttoman arvostelukappaleen voi tilata osoitteesta: lehdisto@bod.fi

Kirja saatavilla BOD:n kirjakaupasta

Kirja on saatavilla BOD:n kirjakaupasta sekä muista suurista suomalaisista kirjakaupoista.

Tunnevalo -kirja on nyt myös kuunneltavissa kaikilla suurimmilla äänikirja-alustoilla kuten Audible, Bookbeat, Spotify, Storytel, Apple, Google, Thalia, Deezer….

Tilaa lisätietoa kirjasta Tunnevalo