Neuropsykologi

Satu Häkkinen

Olen työskennellyt neuropsykiatristen oirekuvien parissa yli kymmenen vuotta. Työkokemukseni ulottuu lapsista aikuisiin ja tutkimuksista kuntoutukseen.

Olen tehnyt erotusdiagnostisia tutkimuksia ja kuntoutussuunnitelmaa tukevia tutkimuksia. Olen myös suunnitellut ja toteuttanut kuntoutusta sekä tukitoimia niin yksilö, kuin ryhmätasolla. Olen pitänyt koulutuksia erityisesti ADHD – ja Autismikirjon lapsiin liittyen. Olen vieraillut myös useissa vanhempainilloissa. Nuorten kohtaaminen ja nuoruuden ymmärtäminen erityisenä elämänvaiheena kiehtoo minua.

Työni ohessa olen ollut mukana kirjoittamassa SOTOKU – Sosiaalisen toimintakyvyn ryhmäkuntoutuskäsikirjaa (Kylliäinen, A., Helminen, T., & Rantanen, K. (toim.) (2016), sekä tehnyt tutkimusta SOTOKU-ryhmistä autismikirjon lasten kuntoutusmuotona.

Työhistoria

Tutkinnot

Laajemmat täydennyskoulutukset