Oivallusten äärellä

Neuropsykologina koen tärkeänä jokaisen asiakkaan kohtaamisen yksilönä.

Neuropsykologiset tutkimukset ja kuntoutus

Neuropsykologisessa tutkimuksessa asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen ymmärtäminen on olennaista toimivien tukikeinojen suunnittelussa. Kuntoutuksessa keskeistä on vuorovaikutus ja luottamus, jonka päälle yhteinen työskentely rakentuu. ADOS 2 arvio on havainnointiväline autismikirjon häiriöiden tunnistamisen ja sitä käytetään osana autiskirjon diagnostiikkaa. Teen neuropsykologista kuntoutusta, tutkimuksia ja ADOS 2 arvioita Lahdessa. 

Toteutan kelan vaativaa neuropsykologista kuntoutusta Lahdessa (kielitaito: suomi ja englanti, kommunikaatiokeinot: puhuttu kieli).

Työhönohjaus

Pidän yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Minulla on neuropsykologian työnohjaajapätevyys (TOHJ). Työnohjaajana minulla on kokemusta koulupsykologien työnohjauksesta, neuropsykiatristen lasten kuntoutuksesta ja tukemisesta kouluissa, sekä oppimisvaikeuksista. Työnohjaus on mahdollista toteuttaa myös etänä.