Koulutukset

Koulutukseni ovat käytännönläheisiä ja pyrkimykseni on saada osallistujat oivaltamaan se tieto, jota he työssään tai arjessaan kaipaavat.

Koen, että ymmärtämällä perusteellisesti käsiteltävän teeman kokonaisuuden ja taustatekijät, myös muutos on mahdollista. Kouluttajana minulla on kokemusta erityisesti neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten tukemisesta, oppimisvaikeuksista ja nuoruusiästä.

Erityinen kiinnostuksen kohteeni ovat Autismikirjon lapset ja nuoret sekä heidän tukiverkostonsa. Koulutuksieni sisältö pohjautuu vahvasti kliinisen työn kokemukseen. Kouluttajana koe tehtäväkseni herättää kysymyksiä ja antaa eväitä oivallusten äärelle.

Koulutusteemoja mm.

Olethan yhteydessä, niin mietitään juuri teille sopiva koulutuskokonaisuus.